ACTUALITZACIÓ DADES PREMI TREBALLS DE RECERCA – PUBLICACIÓ MEMBRES DEL JURAT

PRIMERA EDICIÓ DEL PREMI DE TREBALLS DE RECERCA CONVOCAT PER L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE JURISTES DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

 

Després del procés d’elecció dels membres del Jurat per part de la Junta Directiva i el Consell Consultiu, en sessions virtuals de dates 14 de gener i 18 de febrer de 2021, es fa pública la llista de membres del Jurat, titulars i suplents, d’acord amb la base cinquena de les bases reguladores del Premi:

 

Presidència

Titular: Dolors Canals Ametller

Suplent: Cristina Benitez

 

Vocals Junta Directiva:

Titular: Dolors Ortiz

Suplent: Montse Escudé

Titular: Marta Arxé

Suplent: Montse Leoz

Titular: Beatriz Rovira

Suplent: Frederic Lloveras

 

Vocals Consell Consultiu:

Titular: Manuel Mallo

Suplent: Olga Coca

Titular: Josep Manel Freijo

Suplent: Isabel Alonso

Titular: Sergi Monteserin

Suplent: Trini Capdevila

 

Segona ronda suplents:

Xavi Silvestre

Irene Martin Abellan

Iolanda López

Pere Farran

 

La qual cosa fem pública als efectes oportuns.

Barcelona, 21/03/2021

 

Cristina Benitez

Presidenta

Associació Catalana de Juristes de l’Administració Local

 

About the author: Juristes_Locals