Assemblea General Ordinària 2018 – Tarragona 2 de juny