Qui som

Els Juristes Locals vam néixer l’any 2011, quan un reduït grup de tècnics de diversos ajuntaments vam començar a compartir informació i dubtes mitjançant una petita llista de correu. Aquesta llista de “jurídics municipals” ha anat creixent fins superar els 500 membres i té una activitat diària i constant.

Amb el pas del temps, moltes de les persones que composen aquesta llista vam creure que el món jurídic local necessitava una entitat que fes possible organitzar actes d’interès i accions formatives, ser un interlocutor vàlid davant estaments públics i empreses privades, esdevenir un instrument per a la defensa dels nostres interessos i establir relacions amb altres col·lectius.

Amb aquest objectiu, el 30 de setembre de 2016 es va constituir l’Associació Catalana de Juristes de l’Administració Local, i es van aprovar els estatuts que pots consultar al següent enllaç.

La nostra missió és donar visibilitat als juristes que treballem a l’Administració local, defensar els nostres interessos i dur a terme activitats que poden interessar al col·lectiu.

Si ets jurista en alguna administració local de Catalunya pots fer-te membre de l’Associació.

JUNTA DIRECTIVA DELS JURISTES LOCALS

L’actual Junta Directiva va ser nomenada a la darrera Assembla General que va tenir lloc el 16 de juny del 2021. Podeu contactar amb els seus membres a través del correu electrònic: juntadirectiva@juristeslocals.cat

MONTSE ESCUDÉ MESTRE
Presidenta

Activitat actual:

 • Directora jurídica de l’àmbit d’urbanisme a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
 • Formadora en matèria d’activitats.

Experiència prèvia

 • Exercici privat.

Estudis

 • Llicenciatura en Dret. Universitat Autònoma de Barcelona 1985-1990.
 • Postgrau en gestió urbanística UPC 2008.

Publicacions

 • Guia de formularis d’expedients d’activitats.
DOLORS ORTIZ GARCIA
Secretària
Activitat actual:
 • Tècnica superior jurídica de l’Ajuntament de Vallgorguina.
Experiència prèvia
 • Tècnica superior jurídica en altres corporacions locals.
 • Auditora interna de qualitat per l’entitat certificadora de l’Administració ECA- BUREAU VERITAS.
Estudis
 • Llicenciatura en Dret per la UNED. 2005.
 • Postgrau en Dret Administratiu i Dret Local per UDIMA.
 • Postgrau en Contractació Administrativa i Gestió de Serveis Públics per la Universitat de Barcelona.
 • Tècnica  Superior en Riscos Laborals per Les  Heures – Universitat de Barcelona.
 • Màster en Sistemes Integrats de Gestió: Prevenció de Riscos Laborals, Qualitat, Medi Ambient i Responsabilitat Corporativa.
SERGI VACCHINA TUBAU
Tresorer

Activitat actual:

 • Assessor jurídic a l’àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
Estudis
 • Llicenciatura en Dret. Universitat de Barcelona, 2006.
Trini Capdevila
TRINI CAPDEVILA FÍGOLS
Vocal
Activitat actual:
 • Lletrada municipal Cap de Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Santpedor.
 • Formadora en matèria d’urbanisme i activitats.
 • Ex professora  de la Diplomatura de Gestió i Administració pública (FUB) i del Màster d’accés a l’advocacia (UAB).
Experiència prèvia
 • 33 anys d’exercici privat de l’advocacia en matèria contenciosa administrativa.
Estudis
 • Llicenciatura en Dret. Universitat Autònoma de Barcelona 1985-1990.
 • Postgrau en dret immobiliari i urbanístic  UPC 1992.
 • Postgrau en contractació administrativa URV 2017.
Publicacions
 • Llibre “Anotaciones sobre práctica y jurisprudencia en el procedimiento administrativo local” Editorial Bosch, 2012.
 • Redactora de diferents col·laboracions en revistes especialitzades en urbanisme i medi ambient. d’expedients d’activitats.
Sandra Cortiella
SANDRA CORTIELLA SALVADOR
Vocal
Activitat actual:
 • Tècnica Serveis Jurídics Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
Experiència prèvia
 • Administrativa Ajuntament Palau-solità i Plegamans.
Estudis
 • Llicenciatura en Dret. Universitat Autònoma de Barcelona 1992-1997.
 • Postgrau en Dret Urbanístic EAPC 2008.
 • Postgrau Govern Local ACM 2010.
Gemma Freixa
GEMMA FREIXA EGEA
Vocal

Activitat actual:

 • Tècnica d’administració general en el Departament de Serveis Territorials de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.

Experiència prèvia

 • Jurista del Departament de Justícia de la Generalitat.
 • Professora associada del Grau de Criminologia a la Universitat Pompeu Fabra.
 • Professora a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Estudis

 • Llicenciatura en Dret.
 • Llicenciatura en Criminologia.
 • Màster de Criminologia i Execució Penal.
 • Postgrau en Dret Urbanístic.
 • Formació en nombrosos cursos relacionats amb el dret administratiu, el dret urbanístic i el dret penitenciari.

Publicacions

 • Revista electrònica Indret.
 • Diccionari jurídic català.
Celia Guillot
CELIA GUILLOT RABANAL
Vocal
Activitat actual:
 • Responsable de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic  de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.
 • Formadora en matèria de legislació bàsica en l’àmbit dels Espais Naturals.
Experiència prèvia
 • Lletrada del Organisme de Gestió Tributaria.
Estudis
 • Llicenciatura en Dret. Universitat Autònoma de Barcelona 1994-2000.
 • Màster en Expert Fiscal. Universitat Autònoma de Barcelona 2000-2002.
 • Postgrau en Govern Local. Universitat de Barcelona, 2005.
 • Postgrau d’estudis superiors especialitzat en dret públic, 2007.
Publicacions
 • The Spanish Territorial Structure, Spain as The State Of The Autonomies.  The Journal of Local Goverment Law.
MONTSERRAT LEOZ CORTES
Vocal
Activitat actual:
 • Cap de Servei de Gestió Urbanística de l’Ajuntament de Tarragona.
 • Formadora en matèria d’Urbanisme i de Gestió Urbanística.
Experiència prèvia
 • Exercici públic des de l’any 1981.
 • Exercici privat des de l’any 2003 fins al desembre del 2019.
Estudis
 • Llicenciatura en Dret. UNED. Desembre de 1989.
 • Màster en Dret Urbanístic i Local. UAB. 2000-2002.
 • Treball de recerca curs 2003-2004, sobre l’evolució de l’aprofitament urbanístic a la legislació urbanística.
 • Formació en nombrosos cursos relacionats amb el dret administratiu, dret urbanístic, dret civil, dret registral, i en altres matèries relacionades amb l’Administració Pública en general.
Tasca docent
 • Per diverses administracions locals i Diputació de Tarragona.
Ramon Rigol
RAMON RIGOL NUTÓ
Vocal

Activitat actual:

 • Secretari Accidental de l’Ajuntament de Masquefa.

Experiència prèvia

 • Tècnic Administració General a l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia (Maig 2010 – Març 2019).
 • Tècnic Superior en Dret Agència Catalana de l’Aigua (Abril 2000 – Abril 2010).
 • Exercici privat (1993 a 2010).

Estudis

 • Llicenciatura en Dret. Universitat de Barcelona, 1985 – 1990.
 • Postgrau en Dret Immobiliari i Urbanístic UPF, 2005 – 2006.
 • Postgrau en Dret Ambiental Universitat Abad Oliva 2008 – 2009.