Descàrregues

DESCARREGAR ESTATUTS CERTIFICATS

De l’Associació Catalana de Juristes de l’Administració Local.

DESCARREGAR SOL.LICITUD D'ADMISSIÓ

De l’Associació Catalana de Juristes de l’Administració Local.

DESCARREGAR DECLARACIÓ RESPONSABLE

De l’Associació Catalana de Juristes de l’Administració Local.

DESCARREGAR SOL.LICITUD MODIFICACIÓ DE DADES

De l’Associació Catalana de Juristes de l’Administració Local.