La protecció dels drets de la propietat a través del Registre i l’activitat urbanística – Sopar Jurídic amb Rafael Arnaiz

 

El passat 3 d’octubre vam reprendre el curs celebrant un nou Sopar Jurídic. El nostre convidat va ser en Rafael Arnaiz Ramos, titular del Registre de la Propietat número 7 de Barcelona, Director del Servei d’Estudis Registrals del Deganat de Catalunya i professor associat de Dret Civil en la Universitat Autònoma. Autor de diverses publicacions com ara “La inscripción en el Registro de la propiedad de la declaración de obra nueva”, “Patrimonio Local i Registro de la Propiedad”, “Ley del Suelo” i coautor de tants altres.

La idea d’aquest sopar va sorgir després que es publiqués la resolució de la DGRN de 27 de març de 2019, en veure els conflictes que podien generar algunes inscripcions, per poder valorar comunament l’espai on ens trobem diferents professionals buscant l’encaix entre el dret urbanístic, el patrimonial i l’ estrictament privat.

En la seva ponència, en Rafael Arnaiz va destacar el paper del Registre de la Propietat com a protector del dret de propietat a través de la inscripció. Una inscripció que no pretén fer una funció sanadora d’actuacions viciades, ni genera més drets al titular front les possibles accions de l’administració o altres tercers, sinó que, mes enllà d’entorpir, permet a l’administració exercitar accions contra algunes actuacions que d’altra manera, haurien quedat en la clandestinitat.

La sessió va permetre un debat dinàmic, que es va allargar durant gaire bé 3 hores i ens va permetre conèixer de prop la tasca dels registradors i entendre el seu paper garant dels drets de propietat, sense pertorbar l’acció urbanística i l’interès públic que aquesta representa.

 

About the author: Juristes_Locals