Resum del Decret llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades

La nostra companya Montse Escudé ha sintetitzat les novetats més significatives d’aquesta llei: Objectius (exposició de motius):Establir mesures destinades a cercar el consens del territori i les corporacions locals.Establir mesures destinades a apropar el lloc de producció al lloc de consum.La planificació sectorial per l’alta demanda de sòl que requereixen les instal·lacions de producció...

ARXIUS

NO ET PERDIS EL NOSTRE TWITTER!