Constitució de l’Associació Catalana de Juristes de l’Administració Local

BARCELONA, 6 D’OCTUBRE DE 2016.

La primera associació de juristes locals per a l’àmbit de Catalunya va celebrar la seva assemblea constitutiva el passat 30 de setembre, en un acte que va tenir lloc a la seu de la Fundació Pi i Sunyer, a la Casa Golferichs (Barcelona).

Al mateix acte es van proclamar els membres de la junta directiva i tot seguit va tenir lloc la primera assemblea general amb l’aprovació dels pressupostos d’enguany. Cal ressaltar l’èxit de participació d’aquesta primera trobada.

L’associació de juristes pretén representar els interessos dels seus membres i ser un pont entre aquest col·lectiu i les diferents administracions públiques i entitats. El seu objectiu també és postular-se com un centre d’anàlisi, publicacions i investigacions en dret d’àmbit local, crear opinió jurídica i promoure criteris interpretatius homogenis. Els fins de l’Associació venen definits als seus Estatuts i es portaran a terme a partir de l’impuls, entre d’altres, de les següents activitats:

  1. Organització de cursos, jornades, seminaris i conferències relatives als diversos àmbits del Dret i a la seva aplicació a l’Administració Local.
  2. Assessorament tècnic i jurídic pel millor desenvolupament de les funcions que tinguin assignades les persones associades, entre d’altres, mitjançant la posada en comú d’idees, experiències i objectius.
  3. L’establiment de mitjans de consulta mútua, de creació d’opinió jurídica i d’interpretació normativa, mitjançant la creació de fòrums de participació en suport telemàtic.
  4. La promoció, col·laboració i patrocini per a l’edició d’estudis, investigacions i publicacions sobre temàtiques jurídiques que siguin d’interès de les persones associades.
  5. Participar en l’elaboració de normes, en especial les que afectin el món local.

Tots els juristes de l’administració local catalana interessats en incorporar-se a l’associació ho podran fer en qualsevol moment, contactant a través del correu electrònic info@juristeslocals.cat, mitjançant la web www.juristeslocals.cat, o via Twitter a @juristeslocals.