SÍNTESI DELS ACORDS ADOPTATS A L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE 11/06/2022

En data 11 de juny de 2022 a les 11:30 hores, i de forma presencial a Subirats ( a les Caves Llopart (ctra. d’Ordal a Sant Sadurní km.3.8 · 08739 els Casots) , es va celebrar l’assemblea general.

En aquesta, a banda d’aprovar l’acta de l’Assemblea del dia 16 de juny de 2021; l’informe de la gestió de la Junta Directiva de l’exercici de 2021; els comptes anuals corresponents a l’exercici tancat a 31/12/2021 i el pressupost per a l’exercici 2022, la presidenta de la Junta Directiva va explicar totes les activitats que s’havien dut a terme durant l’any 2021 (formacions en streeming enregistrades per tal que els associats i les associades hi poguessin accedir amb posterioritat; millores en la web; augment de la presència de l’ACJAL a les xarxes socials; publicació del quart butlletí informatiu; lliurament del PRIMER PREMI DE TREBALLS DE RECERCA JURISTES LOCALS DE L’ASSOCIACIÓ; publicació d’articles jurídics de companys juristes ) i va recordar que des del mes de març d’enguany hem reprès els sopars jurídics.

Durant aquest 2022 s’ha implantat una nova proposta formativa anomenada “Experiències compartides”. Es tracta de jornades telemàtiques protagonitzades pels nostres associats i associades com a ponents.

L’activitat de l’associació durant l’any 2021 ha començat a retomar-se i destaca notablement el fòrum com a plataforma de suport i col·laboració mútua entre companys.

Els Juristes Locals vam néixer l’any 2011, quan un reduït grup de tècnics de diversos ajuntaments vam començar a compartir informació i dubtes mitjançant una petita llista de correu. Aquesta llista de “jurídics municipals” ha anat creixent fins superar els 500 membres i té una activitat diària i constant. Amb el temps, moltes de les persones que composen aquesta llista vam creure que el món jurídic local necessitava una entitat que fes possible organitzar actes d’interès i accions formatives, ser un interlocutor vàlid davant estaments públics i empreses privades, esdevenir un instrument per a la defensa dels nostres interessos i establir relacions amb altres col·lectius, constituint-se el 30 de setembre de 2016 l’Associació Catalana de Juristes de l’Administració Local.

La nostra missió de l’Associació  és donar visibilitat als juristes que treballem a l’Administració local, defensar els seus interessos i dur a terme activitats que poden interessar al col·lectiu.

En el sí de l’assemblea es va proposar vincular el fòrum (eina de consulta pels professionals de l’Administració) amb l’Associació a través de la inscripció com a associat/da a l’ACJAL i, d’aquesta manera, el fet d’associar-se comportarà la participació en el Fòrum entre d’altres drets.

Alhora, els assistents varen proposar establir una transitòria d’1 any per tal que totes aquelles persones que formin part de la llista del Fòrum, per poder continuar tenint accés, hauran d’associar-se.