Mediació: una alternativa a la resolució de conflictes

Sopar jurídic sobre mediació en l’àmbit administratiu

El passat 28 de febrer va tenir lloc el primer Sopar Jurídic d’aquest any.

En aquesta ocasió, el tema escollit va ser la mediació en l’àmbit administratiu i els convidats van ser el Sr. Xavier Bernadí, Director General de Dret i Entitats Jurídiques i la Il·ltre. Sra. Montserrat Raga, magistrada titular del Jutjat contenciós administratiu núm. 5 de Barcelona.

El Sr. Bernadí va destacar que la mediació té molta tradició als països anglosaxons però no tanta als països del nostre entorn cultural. La mediació es pot definir com el sistema de resolució de conflictes en què les parts cerquen voluntàriament una solució a un conflicte amb l’ajuda d’un mediador.  Com a avantatges de la mediació i d’altres sistemes de resolució de conflictes alternatius va assenyalar l’estalvi de temps, de desgast emocional i de diners. Segons Bernadí, l’àmbit local és un dels àmbits on es practica més la mediació i on aquest sistema té més projecció de futur per la proximitat de l’administració local amb els ciutadans i la possibilitat de poder dur a terme actuacions de mediació veïnal i comunitària.

En l’actualitat la mediació s’està provant en vuit jutjats contenciosos administratius i ja s’han aconseguit uns quants acords.

Cal tenir en consideració el fet que la mediació i el judici contenciós són procediments estancs entre ells, és a dir, el mediador mai comparteix informació amb el jutge/essa ni a l’inrevés.

Per la seva banda, la Il·ltre. Sra. Montserrat Raga va explicar la seva experiència en el Jutjat del qual és titular que ha estat pilot en la resolució per mediació de conflictes administratius. En aquest Pla pilot es va proposar als litigants la possibilitat de mediar en dos moments diferents: en interposar la demanda, i en la fase de prova. Els acords que s’aproven en els procediments de mediació són executables com les sentències i si no s’arriba a un acord, l’intent de mediació es té en compte a l’hora d’imposar les costes.

Finalitzades les dues ponències i durant el sopar els assistents van poder gaudir d’un interessat debat amb els convidats.