COMPOSICIÓ DELS MEMBRES DEL JURAT DEL PREMI JURÍDIC 2022

La Junta Directiva de l’Associació, en la sessió celebrada el dia 20 d’abril, en relació amb el Jurat del Premi Jurídic 2022 “SEGONA EDICIÓ DEL PREMI DE TREBALLS DE RECERCA QUE CONVOCA L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE JURISTES DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL”, va acordar el següent:

El jurat estarà format per:

  • Presidència: La persona que ocupa la presidència de l’Associació Catalana de Juristes de l’Administració Local en el moment de la convocatòria , la Sra. Montse Escudé o, en cas d’absència o impossibilitat, la persona que designi: Sra. Isabel Alonso.
  • Quatre persones designades per la Junta Directiva, d’entre les quals en poden formar part membres de la Junta o professionals externs:
    • Gemma Freixa
    • Alfred Lacasa
    • Sandra Cortiella
    • Irene Martín

Suplents: Sergi Vacchina, Ramon Rigol, Montse Leoz, Dolors Ortiz ( membres de la Junta).