Assemblea General Ordinària 2024

Us convoquem el proper divendres 7 de juny de 2024 a les 18:30 hores (primera convocatòria) i les 19.00 hores (segona convocatòria) a la celebració de l’Assemblea General Ordinària a l’Edifici de l’Escola Industrial a Barcelona (Diputació de Barcelona).

En aquesta assemblea, entre d’altres, es nomenarà una nova Junta Directiva per un nou termini de tres anys.

Les candidatures que es presentin fins al dia 15 de maig de 2024 mitjançant un correu adreçat a info@juristeslocals.cat, seran anunciades a la convocatòria oficial que s’enviarà a les persones associades, com a molt tard, el 22 de maig de 2024. La Junta Directiva es posarà a disposició d’aquestes candidatures perquè puguin fer arribar a través d’ella una sola tramesa d’informació a les persones associades sobre el seu programa o altres dades d’interès, en els termes que es pactin, el mateix dia.

Es podran presentar candidatures amb posterioritat a aquesta data i fins al mateix moment de l’assemblea, en què abans de la votació es preguntarà a les persones assistents si algú vol presentar la seva candidatura. També serà possible fins aquell moment agrupar les candidatures individuals per formar candidatures completes d’entre 3 i 9 persones, o alterar els càrrecs a què opten les persones candidates. Tanmateix, i per motius organitzatius, les candidatures presentades amb posterioritat al 15 de maig de 2024 no gaudiran del dret a fer la tramesa d’informació prevista a l’apartat anterior.

Us animem a totes les persones associades a presentar candidatures i a participar d’aquest procés. Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres.