Assemblea general ordinària – 15 d’octubre de 2020

Fruit del confinament derivat de la pandèmia causant de la COVID-19 i de la suspensió i pròrroga dels terminis d’aprovació dels comptes anuals de les entitats de dret privat, vam poder celebrar finalment, el propassat 15 d’octubre, l’assembla general ordinària de l’Associació relativa a la gestió ordinària de l’exercici de 2019.

La reunió es va celebrar per primera vegada de forma telemàtica a través de la plataforma Zoom recentment adquirida per la nostra entitat. Hi van participar una vintena dels nostres associats i associades, als quals agraim moltíssim la seva presència en les circumstàncies especials que ens envolten.

La sessió es va iniciar amb la benviguda de la presidenta, na Cristina Benitez, amb agraiment als assistents i unes paraules sobre els efectes de la COVID-19 en l’activitat de l’Associació: un any que sense cap mena de dubte quedarà a la memòria de tothom per la seva atipicitat, amb moments molt durs que ens ha tocat i encara ens ha de tocar viure. Es va declarar l’estat d’alarma l’endemà del dia que s’havia de celebrar el sopar jurídic sobre els riscs penals associats a la nostra professió, a càrrec d’en Marc Molins. Hem pensat molt aquests mesos què hauria passat si al final haguéssim fet la trobada, de les més multitudinàries que hem organitzat i que amb bon criteri, vam poder suspendre a temps, en un moment en què tampoc hi havia directius clares. Sopar que esperem reprogramar en els propers mesos i que manté l’interès del nostre ponent.

Lamenta no haver pogut fer tampoc fer la passejada cultural ni la trobada amb les famílies que és habitual de les prèvies sessions d’assemblea. Malgrat tot, podem dir que ha estat l’any que més hem debatut, compartit i ens hem donat suport com la gran família que som, a través del nostre fòrum, en dies i hores intempestius, que d’una manera o altra ens han ajudat a portar la pandèmia en els moments més durs del confinament. Finalment, agraeix a tot l’equip de la Junta, a la responsable de comunicació i a les delegades territorials, la feina feta durant tot l’any. Un agraiment també per en Pere Farran, per mantenir sempre actiu el nostre tuiter que ja ha assolit 1500 seguidors; al primer president, en Xavi Silvestre, per l’administració del fòrum. I a totes les associades i associats que d’una manera o altra han participat, amb publicacions, opinions al fòrum o formacions, a donar visibilitat la nostra Associació i el col·lectiu que representa.

Tot seguit, s’inicià la presentació de l’informe de gestió de la Junta Directiva durant l’exercici, amb les següents intervencions:

La Montse Escudé explica la col·laboració de l’Associació amb l’Associació Catalana de Municipis i Comarques en formació per a càrrecs electes, sota el títol «Sóc regidor, i ara què?«. Es van iniciar el mes de setembre de 2019 i s’havien de distribuir en dues fases, però malauradament es van veure truncades pels efectes de la pandèmia. Agraeix la feina a tots els associats que han participat en aquestes sessions i anima a tothom a participar a la Borsa de Formadors que s’ha creat a l’Associació per futures ocasions.

A continuació, la Sònia Pulido explica els sopars jurídics que es van celebrar durant aquest darrer any, així com les diverses publicacions, col·laboracions al nostre web i els butlletins informatius publicats durant l’any 2019. Els butlletins fan un recull de moltes de les piulades que es fan des de l’activíssim compte de tuiter dels Juristes Locals @juristeslocals sobre matèries d’interès local, així com dels principals actes i esdeveniments de cada període: els habituals sopars jurídics; la formació d’electes; les sessions trimestrals de la Junta Directiva i principals acords adoptats i els temes més debatuts al fòrum de jurídics.

Finalment, el tresorer Sergi Vacchina, va ser l’encarregat d’explicar l’estat dels comptes de l’Associació i de presentar el balanç de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2019 i el pressupost de 2020.

La gestió de la Junta Directiva, els comptes anuals i el pressupost de 2020 varen ser aprovats per unanimitat, amb el vot favorable dels socis presents a l’assemblea.

En el punt d’informació general, la presidenta explica diverses propostes de sessions virtuals pensades mentre no es puguin reiniciar els sopars jurídics, i anima els assistents a que facin arribar les seves idees. També anuncia la creació d’un premi jurídic que, estem estudiant com implementar durant les properes setmanes.

En el torn obert, es debat sobre la proposta de la Sandra Cortiella de fer un recull de jurisprudència. També sobre la possibilitat de formar part de tribunals de procediments de selecció de personal; dels problemes dels lletrats municipals davant l’Administració de Justícia, apuntant-se la possibilitat de crear una comissió específica per analitzar la situació i presentar propostes davant el Departament.

Finalment, es recorda a totes les persones associades que el  mes de juny de 2021, finalitza el mandat de l’actual Junta Directiva i que caldrà renovar-la. Per això es fa una crida a presentar candidatures i s’anima a tothom a participar en benefici de la democràcia interna i el bon govern de la nostra entitat.

Com a complement a la informació relatada en aquesta síntesi, us enllacem l’informe de gestió, els documents comptables aprovats i l’acta de la sessió per a consulta de totes les persones associades.

Fins aquí la nostra activitat, marcada, com no podem ignorar, per la pandèmia amb què convivim. Entre tant, intentarem estar sempre actius i propers en tot allò que us pugui ser d’utilitat, a través dels nostres canals habituals.

Fins molt aviat,

La Junta Directiva. Octubre 2020